Rev. Roy V. Elliott Jr. and 1st Lady Zandra Jointer Elliott